Repræsentantskab

Københavns Universitets Repræsentantskab fungerer som rektors strategiske sparringspartner ved blandt andet at inspirere og styrke universitetets arbejde med identificering og erkendelse af problemstillinger. Medlemmerne er udpeget via fakulteternes aftagerpaneler, og bidrager gennem egne erfaringer og idéer med input til KU's strategiske arbejde.

Udover at virke som strategisk sparringspartner står repræsentantskabet også for at udpege seks medlemmer fra erhvervslivet og myndigheder såvel som andre uddannelses- og forskningsinstitutioner med videre til et udpegningsorgan, der udpeger eksterne medlemmer til KU’s bestyrelse.

Repræsentantskabet mødes tre gange årligt. Læs mere om repræsentantskabets møder her.