Møder

Repræsentantskabet afholder mindst tre årlige møder, hvortil ekstraordinære møder kan forekomme. Til møderne drøftes aktuelle temaer, projekter og initiativer, og der evalueres på allerede implementerede projekter og initiativer.

Rektor er til stede ved repræsentantskabets møder, på nær når der skal udpeges medlemmer til udpegningsorganet.